Кропивничани мають можливість отримання безоплатної правничої допомоги –допомоги, яка гарантується державою та повністю або частково надається за рахунок коштів Державного бюджету, місцевих бюджетів та інших джерел.
Як повідомили в Координаційному центрі з надання правничої допомоги, відповідно до Закону України «Про безоплатну правничу допомогу», існує первинна та вторинна правнича допомога.
Безоплатна первинна правнича допомога (БППД) включає в себе такі види правничих послуг:
– надання правової інформації, консультацій і роз’яснень з правових питань;
– складення заяв, скарг, інших документів правового характеру (крім процесуальних); надання допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правничої допомоги та медіації.
Право на БППД мають усі особи, які перебувають під юрисдикцією України.
Безоплатна вторинна правнича допомога (БВПД) включає такі види правничих послуг:
– захист; здійснення представництва інтересів осіб в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами;
– складення документів процесуального характеру.
Безоплатні послуги юриста / адвоката можна отримати від системи безоплатної правничої допомоги, зокрема:
– консультації і допомогу зі складенням документів;
– допомогу зі зверненням до суду (вторинну правничу допомогу).
Право на БВПД мають категорії осіб, які визначені Законом України «Про безоплатну правничу допомогу» та іншими законами України.
Детальніше про послуги системи БПД https://legalaid.gov.ua/…/pro-bezoplatnu-pravovu…/…